BIJWERKING MELDEN ALS PROFESSIONAL

Onze producten voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen. Het is mogelijk dat u niet tevreden bent over ons product; natuurlijk horen wij in dat geval graag van u. Zo kunnen wij onderzoeken wat het probleem is en onze producten en dienstverlening in het vervolg verbeteren.

Medicijnen kunnen bijwerkingen hebben. U kunt de reeds bekende bijwerkingen terugvinden in de bijsluiter van uw medicijn. Wij horen het graag wanneer u één of meerdere bijwerkingen heeft ervaren bij het gebruik van onze medicijnen. Ook kunt u in Nederland bijwerkingen melden bij het Nationaal Bijwerkingen Centrum Lareb: www.lareb.nl

Via dit formulier kunt u uw klacht(en) en/of bijwerking(en) bij ons melden.

Het lotnummer is te vinden op de strip en of verpakking bij de vervaldatum.
  • Alle informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld.
  • Uw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor registratie- en analysedoeleinden, alsmede het doelmatig in behandeling kunnen nemen van uw eventuele klacht(en). Om uw melding goed te beoordelen, kan telefonisch of per e-mail om aanvullende informatie worden gevraagd.
  • De meldingen van bijwerkingen die wij ontvangen worden verwerkt met als doel de geneesmiddelenveiligheid zowel nationaal als internationaal te kunnen bewaken.
  • Ik (de melder) ben 16 jaar of ouder.